KATA SERAPAN BAHASA INDONESIA DARI BAHASA ARAB

Di bawah ini disajikan daftar kata-kata Arab dalam bahasa Indonesia berikut dengan bentuk dan ejaan aslinya.

Kosakata bahasa Indonesia dan bahasa Melayu yang berasal dari bahasa Arab cukup banyak, diperkirakan sekitar 2.000 - 3.000. Namun frekuensinya tidak terlalu besar. Secara relatif diperkirakan jumlah ini antara 10 % - 15 %. Sebagian kata-kata Arab ini masih utuh dalam arti yang sesuai antara lafal dan maknanya, dan ada sebagian lagi berubah. Untuk jelasnya kita ikuti saja contoh-contoh berikut ini:
[sunting] Lafal dan arti masih sesuai dengan aslinya

* abad, abadi, abah, abdi, adat, adil, amal, aljabar, almanak, awal, akhir,
* bakhil, baligh, batil, barakah,
* daftar, hikayat, ilmu, insan, hikmah, halal, haram, hakim,
* khas, khianat, khidmat, khitan, kiamat
* musyawarah, markas, mistar, mahkamah, musibah, mungkar, maut,
* kitab, kuliah, kursi, kertas, nisbah, nafas,
* syariat, ulama, wajib, ziarah.

[sunting] Lafalnya berubah, artinya tetap

* berkah, barakat, atau berkat dari kata barakah
* buya dari kata abuya
* derajat dari kata darajah
* kabar dari kata khabar
* lafal dari kata lafazh
* lalim dari kata zhalim
* makalah dari kata maqalatun
* masalah dari kata mas-alatuna
* mungkin dari kata mumkinun
* resmi dari kata rasmiyyun
* soal dari kata suaalun
* rezeki dari kata rizq
* Sekarat dari kata Zakarotil
* Nama-nama hari dalam sepekan : Ahad (belakangan jadi Minggu artinya=1), Senin (Isnaini=2), Selasa (Salasa), Rabu (Arba'a), Kamis (Khomsa), Jumat (Jumu'ah) dan Sabtu (sab`atun)

[sunting] Lafal dan arti berubah dari lafal dan arti semula

* keparat dalam bahasa Indonesia merupakan kata makian yang kira-kira bersepadan dengan kata sialan, berasal dari kata kafarat yang dalam bahasa Arab berarti tebusan.
* logat dalam bahasa Indonesia bermakna dialek atau aksen, berasal dari kata lughah yang bermakna bahasa atau aksen.
* naskah dari kata nuskhatun yang bermakna secarik kertas.
* perlu, berasal dari kata fardhu yang bermakna harus.
* petuah dalam bahasa Indonesia bermakna nasihat, berasal dari kata fatwa yang bermakna pendapat hukum.
* laskar dalam bahasa indonesia bermakna prajurit atau serdadu, berasal dari kata 'askar yang berarti sama

[sunting] Lafalnya benar, artinya berubah

* ahli
* "kalimat" dalam bahasa Indonesia bermakna rangkaian kata-kata, berasal dari bahasa Arab yang bermakna kata.
* siasat

Daftar isi: Atas - 0–9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z - Pranala luar
[sunting] A

* abad (ابد abad) – 100 tahun
o abadi (ابدي abadī) – kekal
* ab'ad (ابعاض ab`āḍ)
* abawi (ابوي abawī)
* abdi (عبد `abd)
* abdul (عبدل `abdu'l)
* abid (عاد `ābid)
o abidin (عابدين `ābidīn)
* abjad (ابجد abjad) – aksara
* abnus (ابنوس abnūs)
* abras (ابرص abraṣ)
* absah (افصح afṣaḥ) – sesuatu yang berlaku
* abtar (ابتر abtar)
* abu (ابو abū) – bapak
* abyad (ابيض abyaḍ)
* adab (ادب adab) – budaya, kultur
* adad (اعداد a`dād)
* adal (عدل `adl)
* adalat (عدال `adāla)
* Adam (ادم ādam) – manusia pertama sesuai kitab suci, nama seorang nabi
* Adan (عدن `adn) – Taman Eden, Firdaus
* adas (عدس `adas)
* adat (عاد `āda) – kebiasaan, tradisi
* adawat (عداو `adāwa)
* adib (اديب adīb)
* adil ( `ādil)
* af'al ( af`āl)
* afdal ( afḍal)
* afiat ( `āfiya)
* Aflatun (افلاظون Aflāṭūn) – bentuk Arab dari nama Plato, salah seorang filsuf Yunani Kuna yang terbesar
* afrit ( `ifrīt)
* afwah ( afwāh)
* aghlaf ( aghlaf) – tidak disunat
* Ahad (احد aḥad) – hari Minggu
* ahad ( āḥād) – berhubungan dengan hadis
* ahdiat ( aḥadīya)
* ahkam ( aḥkām)
* ahlan wasahlan ( ahlan wasahlan)
* ahli ( ahl) – pakar
* ahlu ( ahl) – anggota
o ahlulbait ( ahlu'lbait) – rumah tangga Nabi Muhammad SAW
o ahlulkitab (أهل الكتاب ahlu'lkitāb) – anggota agama yang juga diakui oleh al-Qur'an
o ahlulkubur ( ahlu'lqubūr) – orang mati
o ahlulnujum ( ahlu'lnujūm) – ahli nujum, kaum magis
o ahlulsuluk ( ahlu'lsulūk)
o ahlussunah waljamah ( ahlu'ssunna wa'l-jamā'a)
* ahmak ( aḥmaq)
* ahmar ( aḥmar)
* aib ( `aib) – malu
* aif ( `aif) – tak sempurna
* ain (1) (ع `ain) – mata
* ain (2) (ع `ain) – huruf dalam abjad Arab yang melambangkan fonem emfatis
* Ainah ( A`inna)
* ain albanat ( `ain al-banāt)
* Aisyah ( `ā'isha)
* ajab ( `ajab)
* ajaib ( `ajā'ib)
* ajal ( ajal)
* ajalullah ( ajalu'illāh)
* Ajam ( `ajam)
o Ajami ( `ajamī)
* ajir ( ajīr)
* ajnabi ( ajnabī)
* ajnas ( ajnās)
* ajwaf ( ajwaf)
* akad ( `aqd)
* aka'id ( `aqā'id)
* akal ( `aql)
* akas ( `aks)
* akbar ( akbar)
* akekah ( `aqīqa)
* akhbar ( akhbār) – berita, koran di Malaysia
* akhbiat ( al-akhbiya)
* akhdar ( akhḍar)
* akhir ( ākhir) – penghujung
* akhirat ( ākhira)
* akhirulkalam ( ākhiru'lkalām)
* akhlak ( akhlāq)
* akibat ( `āqiba)
* akidah ( `aqīda) – kepercayaan
* akik ( `aqīq)
* akil ( `āqil)
* akilbalig ( `āqilbāligh) – sudah cukup umur
* akmal ( akmal)
* akrab ( aqrab)
* Akrab ( `Aqrab) – rasi Skorpion
* aksa (اقصا aqṣā) – jauh
o Masjid al Aqsa (المسجد الاقص masjid al aqṣā) – masjid di Yerusalem, artinya "Masjid Jauh"
* akwal ( aqwāl)
* al ( al-)
* ala (1) (على `alā)
* ala (2) ( a`lā)
* alaihi (عليه `alaihi)
* alaihi assalam (عليه السلام `alaihi as-salam)
* alaihima (عليهما `alaihimā)
* alaika (عليك `alaika)
* alaikum (عليكم `alaikum)
* ala kadarnya ( `alā qadr)
* alam (1) (عالم `ālam) – dunia
o alami (عالمي `ālamī)
o alamiah ( `ālamī)
o alamin (عالمين `ālamīn)
o alam kabir ( `ālam kabīr)
o alam malakut ( `ālam malakūt)
o alam saghir ( `ālam ṣaghīr)
* alam (2) ( a`lam) – tahu
* alam (3) ( `alam) – bendera
* alamar ( al-amr)
* alamat ( `alāma) – adres
* alamatulhayat ( `alāmatu'lḥayāh)
* alaswad ( al-aswad)
* alat ( āla) – piranti, jentera
* albarni ( al-barnī) – gula-gula
* Aldubul akbar ( al-dubbu'l akbar)
* Aldubul asgar ( al-dubbu'l aṣghar)
* alf ( alf) – ribu
* alfiah ( alfīya)
* Alhak ( Al-haqq) - Tuhan
* alhamdulillah ( al-ḥamduli'llāh)
* alhasil ( al-ḥāṣil)
* ali ( `alīy)
* aliat ( `alīya)
* alif (1) ( alīf) – teman, mitra
* alif (2) ( alif) – huruf pertama dalam abjad Arab
* alif-ba-ta ( alif-bā'-tā' ) – abjad Arab
* alim (1) ( `ālim)
* alim (2) ( alīm)
* alimiat ( `ālimīya)
* aljabar ( al-jabr)
* Aljazair ( Al-Jazā'ir) – negara di Afrika Utara juga dikenal sebagai Algeria
* alkah ( `alaqa)
* alkali ( al-qiliy) – sejenis senyawa kimia
* alkamar ( al-qamar) – bulan, satelit bumi
* Alkasyaf ( al-kashshāf)
* Alkitab ( Al-kitāb) – kitab suci agama Kristen, juga dikenal sebagai Bibel
* alkohol ( al-kuḥūl) – senyawa kimia
* alkonya ( al-kunya) – nama marga, nama famili
* Allah (الله Allāh) – Tuhan
* Allahuma ( Allāhuma)
* allamah ( `allāma)
* almal'un ( al-mal`ūn)
* almarhum ( al-marḥūm)
* almas ( almās)
* Almasih ( al-masīḥ) – Mesias, Yesus Kristus
* almukhalis ( al-mukhalliṣ) – sang penyelamat
* alwat ( alwa)
* am ( `āmm) – umum
* amal ( `amal)
* Amalik ( `Amālīq) – nama seorang nabi
* aman ( amān) - damai
* amanat ( amāna)
* amar ( amr)
* amar ma'ruf naih mungkar ( al-amr bi'l ma`rūf wa'l-nahy'an il-munkar) – bersatulah dengan apa yang baik
* ambal ( ḥanbal) – karpet
* ambar ( `anbar)
* amid ( `amīd)
* amil ( `āmil)
* amin (1) ( āmīn) – penutup doa
* amin (2) ( amīn)
* amir ( amīr)
* amirulbahar ( amīru'l-baḥr)
* amirulhaj ( amīru'l-ḥajj)
* amirul-mu'minin ( amīru'l-mu'minīn)
* amlas ( amlas)
* ammaba'du ( ammā ba`du)
* ammi ( ummī)
* amri ( amr)
* amris ( ?)
* amsal ( amthāl) – perumpamaan
* ana ( ana) – saya
* anam ( anām)
* anasir ( `anāṣir) – elemen
* anbia ( anbiyā' ) – para nabi (bentuk jamak)
* ane ( ana) – saya
* anhu ( `anhu) – dari dia
* ansar ( anṣār)
o ansari ( anṣāri)
* Antakiah ( Anṭākiya) – Antiokia
* antelas ( aṭlas) – sejenis bahan
* antum ( antum) – engkau
* apiun (أفيون afyūn) – opium
* Arab ( `Arab) – Arab, bahasa Arab
o Arabi ( `Arabī)
o Arabiyah (عربية `Arabīya)
* araf ( a`rāf)
* Arafat ( `arafāt) – nama sebuah bukit
* arak ( `araq)
* aral ( `araḍ)
* aras ( `arsh)
* araz ( arz)
* Arba'a ( al-arba`ā' ) – hari Rabu
* arbab ( arbāb) - tuan
* ardi ( arḍ) – bumi
* arham ( arḥam)
* arif ( `ārif) – bijaksana
o arifin ( `ārifīn)
* arik ( ariq)
* aris ( arīs)
* arka ( arakku)
* arkan ( arkān)
* arnab ( arnab) – kelinci
* arud ( `arūḍ)
* arus ( `arūs) – penganten lelaki
* arwah ( arwāḥ) – roh
* as ( ās)
* asabah ( `aṣaba)
* asabiah ( `aṣabīya)
* asad ( asad) – singa
* asah ( aṣaḥḥ)
* asal (أصل و جمعه أصول aṣl)
* asar ( `aṣr)
* asas (أساس asās)
* asbabunnuzul ( asbābu 'n-nuzūl)
* asfal (اسفل asfal) - paling rendah, paling bawa
* asfar ( aṣfar)
* ashab ( aṣḥāb)
* ashabussittah ( aṣḥābu'ssitta)
* asi ( `āṣī)
* askal ( athqāl)
* askar ( `askar) – prajurit, serdadu
* Askariah ( `askarīya)
* asli ( aṣlī) – yang orisinal
* asma ( asmā' ) – nama
o Asmaaulhusna ( asmā'u'l-ḥusnā) – 99 Asma Allah
* asrafin ( asrāfīn)
* asrar ( asrār)
* assalam alaikum ( as-salām'alaikum)
* astaga ( ?)
* astagfirullah (استغفرالله astaghfiru'llāh) - semoga allah mengampuniku
* aswad ( aswad)
* asyhadu (أشهد ashhadu) – saya bersaksi, saya menyaksikan, saya melihat
* asyik ( `āshiq) – sibuk dengan senang
o asyikin ( `āshiqīn) – pencinta
* Asymawil ( ishmawīl) – bentuk Arab dari nama Yahudi Samuel
* Asyura ( `āshūrā' ) – hari raya pada tanggal 10 Muharram
* atar ( `iṭr) – parfum, wewangian
* atlas ( aṭlas) – peta bumi
* audu billahi ( a`ūdhu billāh)
* aulia (أوليا awliyā' ) - wali, penolong
* aur ( a`war)
* aurat ( `aura)
* ausat ( ausaṭ)
* auzan fiil ( auzān f'il)
* awab ( awwāb)
* awal ( awwal) – mula
* awam ( `awāmm) – orang umum
* awan ( a`wān) – penolong
* ayam ( ayyām) – hari
* a'yan thabitah ( a`yān thābita)
* ayar ( `ayyār)
* ayat ( āya)
* azab ( `adhāb)
* azal ( azal) – masa lampau
* azali ( azalī)
* azam (1) ( a`ẓam)
* azam (2) ( `azm)
* azan ( adhān) – panggilan untuk bersholat
* azhar ( azhar)
* azim ( `aẓīm)
* azimat ( `azīma) – jimat, barang keramat, suci
* aziz ( `azīz) – tersayang
* azmat ( `aẓama)
* Azmu ( faras al-a`ẓam) – Pegasus
* Azrakiah ( azraqīya) – nama sebuah aliran
* azul ( azal)
* azza wa jalla ( `azza wa-jalla)

[sunting] B

* ba (با bā' ) – huruf kedua dalam abjad Arab
* baad ( ba`ḍ) – seseorang tertentu
* bab (باب bāb) – pasal, sargah
* Babil ( Bābil) – Babel
* Babussalam ( Bābu'ssalām) – gapura di Makkah
* bada ( ba`da) – setelah
o badahu ( ba`dahu) – setelah itu
* badal ( badal) – pengganti
* badan ( badan) – tubuh
o badani ( badanī) – fisikal
* badar ( badr) – bulan purnama
* badi' ( badī`) – gaya sastra
* Badui ( badawī) – suku di Banten, bagian barat pulau Jawa
o Badawi, Bedawi – suku nomad di Timur Tengah
* bagal ( baghl) – hewan pengangkat, separuh kuda, separuh keledai
* bahak ( bahaq) –
* bahar ( baḥr) – laut
o bahari ( baḥarī) – maritim
o bahri ( baḥarī) – maritim
* bahas ( baḥth) – diskusi
* bahlul ( buhlūl) –
* bahrulhayat ( baḥru'lḥayāh) – laut kehidupan
* baid ( ba`īd) – jauh
* bainah ( bayyina') – bukti
* bait (1) ( bait) – rumah
* bait (2) ( bait) – larik puisi atau lagu
* Baitullah ( baitu'llāh) – Rumah Allah
* Baitul Makmur ( Baitu'lma`mūr) – rumah di sorga ketujuh
* baitulmal ( baitu'lmāl) – tempat penyimpanan harta
* Baitulmukadas ( Baitu'lmuqaddas) – Yerusalem
* baka ( baqā' ) – kekal
* bakarah ( baqara) – sapi, lembu
* bakhil ( bakhīl) – sengsara
* baki ( bāqī) –
o bakiah ( baqīya) –
* bala ( balā' ) – bencana
* balad ( balad) – negara
* balaghah ( balāgha) – keindahan berbahasa
* balasan ( balsam) – balsem
* balgam ( balgham)
* balig ( bāligh) – berumur
* baligat ( bāligha) – berumur (bentuk feminin)
* bani ( banī) – anak
* barakat ( baraka) – pangestu
o barakatuh ( barakātuhu) –
o berkah ( baraka) –
o berkat ( baraka) –
* baras ( baraṣ) – lepra
* bardi ( bardī) – papirus
* Bari ( bāri' ) – Sang Pencipta
* barzakh ( barzakh) – intervensi
* Basir ( baṣīr) – Sang Penglihat
* basit (1) ( bāsiṭ) – banyak
* basit (2) ( basīṭ) – sederhana
* basmalah ( basmala) – pengucapan
* basyar ( bashar) – manusia
* basyir ( bashīr) – duta
* batal ( bāṭil) – tidak jadi
o batil
* batin ( bāṭin) – dalam
* batrik ( batrak) – Patriark
* bawab ( bawwāb) – penjaga pintu
* bawasir ( bawāsīr) – ambeien
* bayan ( bayān) – terbuka
* bayat ( bai`a) – penghormatan
* bayat ridwan ( bai`atu'rriḍwān) – pernyataan yang menyenangkan
* berguk ( burqu' ) – tutup badan
* betik ( biṭṭīkh) – pepaya
* biah ( bī`a) – sinagoga
* bidah ( bid`a) – heresi
o bida'ah
* bidak ( baidaq) – pion catur
* bigair ( bi-ghair) – kecuali
* bihi ( bi-hi) – dengan itu
* bikir ( bikr) – perawan
* bilal ( bilāl) – muedin
* bilhak ( bi'l-ḥaqq) – benar-benar
* billahi ( bi-llāhi) – Dengan Tuhan
* bin ( ibn) – putra
* bina ( binā' ) – gedung
* binti ( bint) – putri
* bismillah ( bi-'smi'llāh) – Atas Nama Tuhan
* bissawab ( bi'ṣṣawāb) – Kebenaran itu
* Buraq ( burāq) – semacam kuda semberani
* buldan ( buldān) – kota-kota
* bulug ( bulūgh) – dewasa
* bun ( bunn) – kacang kopi
* bunduk ( bundūq) – anak haram
* burdah (1) ( burda) –jubah
* burdah (2) ( burda) – himne pujaan
* burhan ( burhān) – bukti
* burj ( burj) – benteng
* burjusyamsi ( burju'shshams) – orbit matahari
* burka' ( burqu' ) – kerudung
* burnus ( burnus) – jubah
* buruj ( burūj) –
* burus ( baraṣ) – lepra

[sunting] D

* da'ayah ( di`āya) –
* dabaran ( al dabarān) –
* dabat ( dābba) –
* dabus ( dabbūs) –
* daerah ( dā'ira) –
* dahiat ( dāhiya) –
* dahri ( dahrī) –
o dahriah ( dahrīya) –
* dahsyat ( dahsha) –
* daif ( ḍa`īf) –
* daim ( dā'im) –
* dain ( dain) –
* Dajal (دجال dajjāl) – anti-Christ
o Dajjal
* dakah ( dakka) –
* dakhil ( dākhil) –
* dakik ( daqīq) –
* dakwa ( da`wā) –
* dakwah ( da`wa) –
* dal ( dāl) –
* dalal ( dallāl) –
* dalalah (1) ( dallāla) –
* dalalah (2) ( dalāla) –
* dalalat ( ḍalāla) –
* dalfin (دلفن dulfin) – lumba-lumba
* dalil ( dalīl) – bukti, butir tesis, argumen
* dam ( dam) –
* damawi ( damawī) –
* damiah ( dāmiya) –
* damir ( ḍamīr) –
* dammah ( ḍamma) –
* Damsyik (دمشق Dimashq) – Damaskus
* danaah ( danā'a) –
* dap ( daff) –
* dar ( dār) –
* darab ( ḍarb) –
* daraj ( darj) –
* daras ( dars) –
* dardar ( dardār) –
* darih ( ḍarīḥ) –
* darul akhirat ( dāru'l ākhira) –
* darulbaka ( dāru'l baqā' ) –
* darulfana ( dāru'l fanā' ) –
* darulharab ( dāru'l ḥarb) –
* darulislam ( dāru'l islam) –
* daruljalal ( dāru'l jalāl) –
* darurat ( ḍarūra) –
* darussalam ( dāru'ssalām) –
* daryah ( dirāya) –
* dat ( dhāt) –
* dauk ( dhauq) –
* daulat ( daula) –
* daur ( daur) –
* dawam ( dawām) –
* dayus ( dayyūth) –
* debah ( dhabḥ) –
* Delu ( dalw) –
* derajat ( daraja) –
* dianat ( diyāna) –
* diat ( diya) –
* dik ( dīk) –
* dikir ( dhikr) –
* dimnan ( ḍimnan) –
* din ( dīn) – agama
* dinar (دينار dīnār) – mata uang
* dirayat ( dirāya) –
* dirham ( dirham) –
* doa ( du`ā' ) – sembahyang
o do'a
* doba ( dubbā' ) –
* dorak ( dauraq) –
* dubur ( dubur) – anus
* dukan ( dukkān) – toko
* dukhun ( dukhn) –
* Duldul ( Duldul) –
* dunia ( dunyā) – jagat
o duniawi
o duniawiah
* dur ( durr) –
* dustur ( dustūr) – konstitusi

[sunting] E

* effendi (افندي afandī) – semacam gelar
* eja (هجأ hijā' ) – cara penulisan, pasang aksara, spelling
* ente (انت anta) – engkau

[sunting] F

* fa ( ...) –
* faal ( ...) –
* faal ( ...) –
* faal ilat ( ...) –
* fadihat ( ...) –
* fadil ( ...) –
* fadilat ( ...) –
* fadul ( ...) –
* faedah ( ...) –
* faham ( ...) –
* faidah khabar ( ...) –
* fajar ( ...) –
* fakhar ( ...) –
* fakih ( ...) –
* fakir ( ...) –
* falak ( ...) –
* falakiah ( ...) –
* Famal-hut ( ...) –
* fana ( ...) –
* fani ( ...) –
* faraid ( ...) –
* farak ( ...) –
* faras al-bahar ( ...) –
* fardu ( ...) –
* fardul-ain ( ...) –
* fardul-kifayah ( ...) –
* farik ( ...) –
* farsakh ( ...) –
* fasahah ( ...) –
* fasal ( ...) –
* fasid ( ...) –
* fasih ( ...) –
* fasik ( ...) –
* fasilah ( ...) –
* fatah (1) ( ...) –
* fatah (2) ( ...) –
* fatan ( ...) –
* fatihah ( ...) –
* fatir ( ...) –
* fatur ( ...) –
* fatwa ( ...) –
* fawr ( ...) –
* fellah ( ...) –
* fi ( ...) –
* fidah ( ...) –
* fiil (1) ( ...) –
* fiil (2) ( ...) –
* fiil mudarik ( ...) –
* fikih ( ...) –
* fikrah ( ...) –
* filsafat ( ...) –
* filsafi ( ...) –
* filsuf ( ...) –
* firajullah ( ...) –
* firak ( ...) –
* firasat ( ...) –
* Firaun ( ...) –
* firdaus ( ...) –
* firdausi ( ...) –
* firkah ( ...) –
* fitnah ( ...) –
* fitrah (1) ( ...) –
* fitrah (2) ( ...) –
* fitri ( ...) –
* fuad ( ...) –
* fukaha ( ...) –
* fukara ( ...) –
* fulan ( ...) –
* fulus ( ...) –
* furdah ( ...) –
* furkan ( ...) –
* furu' ( ...) –
* furud ( ...) –
* futuat ( ...) –

[sunting] G

* al-Gafar ( ...) –
o al-Gafir ( ...) –
o al-Gafur ( ...) –
* gaib ( ghaib) – hilang; tak nampak
* Gailan ( Ghaylān) –
* gairah ( ghaira) – hasrat
* galabah ( ghalaba) –
* galib ( ghālib) –
* gamal ( jamal) –
* gamis ( qamīṣ) –
* gana ( ghanā' ) –
* gani ( ghanīy) –
* garba ( gharb) –
* garib ( gharīb) –
* garisah ( gharīza) –
* Gassaniah ( Ghassāniyya) –
* gayat ( ghāya) –
* gaza ( ghazā) –
* gazal ( ghazal) –
* gazi ( ghāzī) –
* gengsi ( jinsī) –
* geramsut ( qaramsut) –
* gereba ( qirba) –
* ghain ( ...) –
* gilat ( ...) –
* gina ( ...) –
* gizi ( ...) – bernutrisi
* gobar ( ...) –
* gulam ( ...) –
* gurab ( ...) –
o Gurabiah ( ...) –
* gurur ( ...) –
* gusul ( ...) –
* guyub ( ...) –

[sunting] H

* habib – teman
o habibi – yang tercinta
* hadiah – kado

[sunting] I

* Ibrani – bahasa bangsa Yahudi
* Idul Adha
* Idul Fitri
* isytihar – proklamasi, permakluman secara resmi dan umum

[sunting] J

* jahil – iseng, tidak tahu, bodoh
* Jumat – hari kelima dalam pekan, hari Sukra

[sunting] K

* Ka'bah – bangunan suci di Makkah
* Kutubusitah

[sunting] L

* lazim – umum, biasa, lumrah
* logat – aksen, dialek

[sunting] M

* mu'allaf – orang yang baru saja masuk agama Islam

[sunting] N

* nabi – duta Tuhan kepada umat manusia
* Nasrani – pengikut agama Kristen

[sunting] O

oknum – seseorang
[sunting] P

* perlu

[sunting] Q

* al-Qur'an – kitab suci umat Muslim

[sunting] R

* rakyat – warga
* rasul
* rejeki

[sunting] S

* Sabtu – hari ketujuh dalam satu pekan, hari Saniscara
* salat
* salib
* Selasa – hari ketiga dalam satu pekan, hari
* setan
* sabun (dari sobuun)

[sunting] T

* Tasawuf – ilmu sufisme

[sunting] U

* ubuwah ( ubūwa) – paternitas
* udu ( `adūw) – musuh
* ufuk ( ufuq) – cakrawala, horison
* ujmah ( `ujma) – barbarisme
* ujrat ( ujra) – gaji
* ujub ( `ujb) – kebanggaan
* ukab ( `uqāb) – bendera sang Nabi
* ukhdud ( ukhdūd) – pakaian jaket
* ukhuwah ( ukhūwa) – persaudaraan
* uktab ( `uqāb) – elang
* ulama (علماء ulamā' ) – guru agama
* ulwi ( `ulwī) – tinggi, megah
* um ( umm) – ibu
* umat (أمة umma) – komunitas agama
* umiah ( ummīya) – buta huruf, kebodohan
* ummi ( ummī) – ibu saya
* Ummul Kitab ( ummu'l-kitāb) –al-Fatihah (Ibu segala Kitab)
* ummul walad ( ummu'l-walad) – ibu
* umrah (عمرة `umra) – perjalanan religius ke Makkah
* umum ( `umūm) – general
* umumah (1) ( umūma) – keibuan
* umumah (2) ( `umūma) – kepamanan
* umur ( `umr) – usia
* unjul ( `unjal) – sejenis musang
* unsur (عنصر `unṣur) – elemen
* unsuri ( `unṣurī) – elementer
* upafirkah ( firqa) – sub-aliran
* urfani ( `irfāni) – spiritual
* urian ( `uryān) – telanjang
o uriani ( `uryān) – telanjang
* uruf ( `urf) – budaya setempat
* usali ( uṣallī) –
* uskup ( usquf) – pemimpin gereja
* uslub ( uslūb) – gaya sastra
* ustad ( ustādh) – guru besar
* usul (أصول uṣūl) – asal
* usur ( `ushr) –
* Utarid (عطارد `uṭārid) – planet Merkurius
* uzlat ( `uzla) –
* uzur (1) ( `udhr) –
* uzur (2) ( `udhr) – sakit-sakitan

[sunting] W

* wa ( wa) – dan
* wa'ad ( wa`d) –
* wa'adah ( wa`da) –
* wa ba'dahu ( wa-ba`dahu) –
* wabah ( wabā' ) –
* wabillahi ( wa-bi'llāhi) –
* wadat ( waḥda) –
* wadi (1) ( wādī) – lembah
* wadi (2) ( wadī) – sperma atau urin
* wadiah ( waḍī'a) – simpanan
* Wadud, al-Wadud ( al-wadūd) –
* wafak ( wafq) –
* wafat ( wafāh) – meninggal
* Wahab, al-Wahab ( al-wahhāb) –
* wahadaniah ( waḥdānīya) –
* wahadat ( waḥda) –
* wahah ( wāḥa) – oase, oasis
* waham ( wahm) –
* wahib ( wāhib) –
* wahid ( wāḥid) – satu
* wahidiat ( wāḥidīya) –
* wahyu ( waḥy) –
o Kitab Wahyu ( ...)
* wajad ( wajd) –
* wajah ( wajh) – muka
* wajah sabah ( wajh al-shibh) –
* wajib ( wājib) –
* wajur ( wajūr) –
* wakaf ( waqf) –
* wakas ( waqṣ) –
* wakif ( wāqif) –
* wakil ( wakīl) –
* waktu ( waqt) – masa
* walad ( walad) –
* walak ( walā' ) –
* walakin ( wa-lākin) –
* walau ( wa-lau) – meski
* walhal ( wa'l-ḥāl) –
* walhasil ( wa'l-ḥāṣil) –
* wali ( walīy) –
* walimah ( walīma) –
* waliullah ( walīyu'llāh) –
* wa'llahi ( wa-'llāhi) –
* wallahu a'lam ( wa'llāhu `alam) –
* warak ( wara' ) –
* warasa ( waratha) –
* wari' ( wari`) –
* warid (1) ( wārid) –
* warid (2) ( warīd) –
* waris ( warith) – sesuatu yang diberikan kepada keturunan
o warisan
* warkat ( waraqa) – resi, surat
* warkatu'l ikhlas ( waraqatu'l-ikhlas) –
* wartah ( warṭa) –
* wasak ( wasq) –
* wasfah ( waṣfa) –
* Wasi, al-Wasi ( wāṣi' ) –
* wasi ( waṣīy) –
* wasiat ( waṣīya) –
* wasikah ( wathīqa) –
* wasil ( wāṣil) –
* wasilah ( wāṣila) –
* wasiliah ( wāṣilīya) –
* wasir ( ...) –
* wasit ( wāsiṭ) –
* wasitah ( wāsiṭa) –
* waslah ( waṣla) –
* wassalam ( wa'ssalām) – dan damai
* waswas ( waswās) – curiga
* watad ( watad) –
* watan ( waṭan) –
* wathik ( wāthiq) –
* watik ( waṭ' ) –
* wazan ( wazn) –
* wazeh ( wāḍiḥ) –
* widak ( widā' ) –
* wijahah ( wajāha) –
* wikalat ( wikāla) –
* wiladah ( wilāda) –
* wilayah (ولاي wilāya) – regio
* wirid ( wird) –
* witir ( witr) –
* wudhu ( wuḍū) – mensucikan diri
* wujud ( wujūd) – rupa
* wukuf ( wuqūf) –

[sunting] Y

* ya (يا yā' ) – huruf dari abjad Arab
* yad (يد yad) – tangan
* Yafit (يافث Yāfit) – salah seorang putra nabi Nuh
* Yahudi (يهودي Yahūdī) – sebuah bangsa di Timur Tengah
o Yahudiah ( Yahūdīya) – berhubungan dengan Yahudi
* Yahya (يحيا Yaḥyā) – Yohanes
* yais ( ya's) – perubahan hidup
* Yajuj dan Majuj (يأجوج و مأجوج Ya'jūj wa Ma'jūj) – Gog dan Magog
* yakin (ياقين yaqīn) – percaya
* yakni (يعني ya`nī) – yaitu
* yakun (يكن yakun) – yaitu
* yakut (ناقوت yāqūt) –
* Yaman (اليَمَنيّة al-Yaman) – sebuah negara di Timur Tengah
* yarkan (يرقان yarqān) – sakit kuning
* Yasin (ياسين Yā Sīn) – sebuah nama
* yasyib (يشب yashb) – yasper (sebuah batu mineral)
* yatim (يتيم yatīm) – yang tak memiliki bapak
* yaum ( yaum) – hari
* yaumiah ( yaumīya) – buku harian
* Yunani (يوناني Yūnānī) – negara di Eropa Tenggara
* Yunusiah ( Yūnusīya) – sebuah aliran

[sunting] Z

* zaitun (زيتون zaitūn)– sejenis buah atau pohon dari kawasan Mediterania atau Laut Tengah
* zakar – penis
* ziarah - dharmawisata ibadah
Previous
Next Post »
Jika Anda menyukai Artikel di blog ini, Silahkan klik disini untuk berlangganan gratis via email, dengan begitu Anda akan mendapat kiriman artikel setiap ada artikel yang terbit di BAHASA INDONESIA